Pro všechny, co to tu mají rádi...

Politika Chyňavy / InSights from Chynava

19.03.2015 00:47

Na pondělí 2.3.2015 bylo svoláno ZO obce Chyňava - agenda. Naštěstí jsme si všimli, že je na programu i územní plán. Přílohou bohužel nebylo nic.

/Jen pro zajímavost: na webu a ÚD se oznámení zřejmě objevilo v termínu, tj. 14.2., nicméně emailem bylo rozesláno až 18.2./

Na ZO bylo neprve odhlasováno rozdělení cca 300 000 Kč mezi Chyňavské spolky, které požádaly. Když jsme slyšely sumy (desítky tisíc, zejména hasičům a sportovcům), které se rozdělují (v rozpočtu bylo určeno jen 100 000 Kč) zamrkali jsme a příští rok si požádáme taky. Ale to není důležité.

Bod č. 2 k Územnímu plánu byl uveden starostou dosti chaoticky ("Nemáte někdo ty papíry?"). Veřejnost viděla mapy na papíře asi ze 4 metrů.

Starosta zmatečně přečetl vypořádání námitek k ÚP. Pak měly přijít na řadu Připomínky. Přátelé Podkozí sesbírali 100 připomínek a dalších přes 200 podpisů na petici. Připomínky byly ale přeskočeny - "tiskařský šotek prý". Zástupci petičního výboru (Ing. Polačková Husová, Ing. Kotoučková, M. Routa) vystoupili a ohradili se. Bylo řečeno, že jde o "technického šotka". Teprve po citaci ze stavebního zákona byla vyhlášena technická pauza.

Po ní byly Připomínky zastupitelstvem "vzaty na vědomí".

Usnesení ze ZO a zejména doporučujeme dokument vypořádání námitek MěÚ Beroun a na str. 22 uvedený další postup.

Plánujeme se vůči postupu ZO ohradit. V současnosti to vypadá, že v ÚP zůstane původně navržená plocha "trojúhelník" Z1.12 o výměře 1.2 hektarů.

Ani s tím se nesmíříme. Požadujeme veřejné projednání upraveného ÚP.

Nechceme satelitní městečko v Podkozí!

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode