Pro všechny, co to tu mají rádi...

Požehnání kapličky

15.06.2013 19:05

V sobotní odpoledne dne 15. června 2013 se lidé z Podkozí, z okolních obcí a různí spříznění návštěvníci sešli u kapličky v Podkozí, která byla požehnána.

Kaplička byla v létě 2012 z peněz soukromého dárce pro obec Chyňavu kompletně zrekonstruována a opravena. Šlo o výměnu a ošetření dřevěných částí, úpravy omítky a zahradní úpravy okolí. Rekonstrukci provedl restaurátor Vojtěch Stádník, zahradní úpravy pak firma Petra Nováka z Chyňavy. Do kaple byl nově vsazen keramický reliéf svatého Václava, který pro obec vyrobila a darovala Mgr. Zdeňka Polívková. Občanské sdružení Přátelé Podkozí do kapličky zakoupilo vázu na výzdobu a formou brigády upravilo okolí kapličky před požehnáním (výsadba květin, nový mulč). Zahradní úpravy je ale třeba řešit trvalejším způsobem, aby nedocházelo k trvalému splavování mulče. Na místě přibude také nástěnka s historií kapličky.

Po úvodních slovech Kateřiny Polačkové-Husové za občanské sdružení, pana starosty Václava Kšíra a slovech o historii Podkozí se ve zvoničce zazvonilo.

Následnou mši sloužil kněz Ladislav Heryan (Salesiáni Dona Bosca) a ministroval páter Petr Bouška. Děkujeme.

Podívejte se na fotky z historie kapličky a také na  fotogalerii  ze slavnosti požehnání. Autorem fotografií je V. Stádník.

Přejme si, ať nová krásná kaplička slouží k setkávání lidí a k potěše oka kolemjdoucích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode