Pro všechny, co to tu mají rádi...

Územní plán

V roce 2011 zadala obec Chyňava návrh zadání na změnu územního plánu. Byly sesbírány připomínky a podněty, vše prošlo úřední deskou. Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. V návrhu již bylo vyčleněno území dnešní změny Z1.12, proti které protestujeme, nicméně bylo poloviční, tvarem trojúhelník.

Nyní, v roce 2014 vznikl Návrh Změny č. 1 ÚP. Dne 14. dubna 2014 proběhlo veřejné projednání na obci, po němž mohl každý odevzdat do 7 dnů připomínku, nebo námitku k ÚP. V ÚP je celkem 13 změn, některé v Chyňavě, Malých Přílepech, Libečově.  Kromě toho se také zmenšila min. výměra parcely na 600m2 (původně 800m2) a max. zastavěnost zvětšila na 25% (původně 20%).

V Podkozí se plánují 2 změny: Z1.11 je zastavění pravé části Tůmovky tam, kde dnes je již rozparcelováno a jsou tam různé maringotky a "skoro-stavby". Budiž.
Problém je ale změna Z1.12 v oblasti od zastávky dozadu k polní cestě, obrovské území o výměře víc než 23 tis. m2. Zde bude obec budovat propojující cestu s alejí a přišlo jim vhodné "rozvinout" toto území zástavbou ("Když už se platí drahá silnice, ať jsou tam aspoň domy.") V plánu je (nejméně) 9 rodinných domů plus náměstíčko.

Vzhledem ke stávajícím potížím s pitnou vodou a vůbec chybějící infrastrukturou (včetně dopravní) v Podkozí považujeme toto povolení výstavby za nevhodné. Novou výstavbou by se zničil zdejší genius loci, který Podkozí tolik odlišuje od ostatních přípražských satelitů.

Mapu a výňatky z ÚP - SHRNUTÍ na jednu stranu tu.

Nechceme v Podkozí "satelitní městečko"!

JAKÁ BUDE TEDY AKCE?

  • Během Velikonoc jsme sesbírali 100 podpisů jako připomínku k ÚP, která byla doručena 22/4 na MěÚ Beroun. Na připomínku se podívejte zde.
  • Dle informací úřednice pí. Olgy Škvárové, tlf. 311 654 155 bylo doručeno 6 podání k ÚP, z to zřejmě 3 na Podkozí. Nyní se MěÚ Beroun domlouvá se starostou, ten zase s Radou Obce Chyňava, jak připomínky vypořádat. Pak bude návrh odeslán na dotčené orgány a hlavně Středočeský kraj, který má 30 dní na vyjádření. Pak se bude konat veřejné zastupitelstvo obce, které má Změnu č. 1 ÚP definitivně potvrdit.
  • Nechceme sedět s rukama v klíně, a proto jsme sestavili novou PETICI, kterou může podepsat kdokoli nad 18 let a bude adresována zastupitelstům, příp. Krajskému úřadu. Podpisy sbíráme min. do konce června, resp. do zastupitelstva, které bude Změnu ÚP projednávat. Pokud jste již podepsali připomínku, petici nepodepisujte. Podepsané archy vhazujte do schránky Přátelé Podkozí os, Podkozí 611E, proti pneuservisu.
  • Petici můžete podepsat též elektronicky. Další informace na emailu sdruzeni.podkozi@gmail.com

Vyhledávání

PODEPIŠTE E-PETICI

Stalo se

25.01.2016 23:21

Členská schůze 2015

Zde je zápis z Členské schůze Přátelé Podkozí, která byla svolána na dne 29.11., resp. 8.1. sdružení je přeregistrováno na spolek Přátelé Podkozí u Městského soudu v Praze; nejvyšší orgán je členská schůze, předseda - statutární zástupce se volí na 3 roky, stanovy dostupné na internetu rozpočet...
28.06.2015 18:06

Starý Potok zabodoval na Běhu kamarádství

Naše trampská osada Starý Potok se v hojném počtu zúčastnila 44. Běhu kamarádství, pořádaného osadou Batalion 27.6.2015. Medaily ve svých kategoriích posbírali: Alena Řezníčková (1. místo ženy 35-49let), Milan Řezníček (muži nad 50 let), Saša Sýkorová (rodinný tým). Dále absolutně nejrychlejší...
30.05.2015 18:14

Vystoupení ve Svárově

Úspěšně jsme vystoupili při Dnu matek v Kostele sv. Lukáše ve Svárově v neděli 10. května, a to jako duo zpívajících maminek Ivana Machová (blizkonebe.cz) a Kateřina Polačková Husová. Před námi vystoupil sbor seniorů Slunce z Unhošti. V pátek 29. května jsme již podruhé vystoupili na svárovské Noci...
21.05.2015 00:04

Bridáda Ukliďme v Podkozí

Nakonec z toho bylo příjemné sousedské dopoledne, byť mnoho nových tváří se neobjevilo, zato asi 4 děti, několik psů, želev a jeden velmi starý pán.
16.04.2015 01:02

Dopis Zastupitelům a Ing. Vilhelmové (MěÚ Beroun)

K pondělí 12.4. zaslán tento dopis: 2015_UP_Dopis ZO.doc (30720)
19.03.2015 00:47

Politika Chyňavy / InSights from Chynava

Na pondělí 2.3.2015 bylo svoláno ZO obce Chyňava - agenda. Naštěstí jsme si všimli, že je na programu i územní plán. Přílohou bohužel nebylo nic. /Jen pro zajímavost: na webu a ÚD se oznámení zřejmě objevilo v termínu, tj. 14.2., nicméně emailem bylo rozesláno až 18.2./ Na ZO bylo neprve...
07.01.2015 23:15

Putování ze Svárova do Betléma

Potěšte oko shlédnutím Vánočního příběhu https://www.youtube.com/watch?v=hMmXQEmDpRQ
12.06.2014 00:31

Pohádkový les 2014: poslední Indiáni z Podkozí

Na letošním 6. pohádkovém lese jsme - coby parta 3 + 1 dítě - vytvořili Rezervaci posledních Indiánů. Rudá tvář s bledou tváří se nebavit, když bledá tvář zlobit, rudá tvář skalpovat.
16.05.2014 22:15

Členská schůze a Mezi Hrady

Pomocí SMS zprávy byla na pátek 9. 5. 2014 od 18h svolána členská schůze o.s. Přátelé Podkozí do Srubu. Zúčastnili se tito přátelé: L. Kotoučková, M. Routa, Řezníčkovi, Polačkovi, Šišolákovi Projednaná agenda: Bylo schváleno členství v Místní akční skupině Mezi Hrady. Jde o podporu obcí, spolků a...
05.04.2014 23:32

And the winner is Podkozi!

Vítězi v soutěži Rok na vsi vyhlášené paní Markétou Holečkovou se v kategorii lidé staly 3 fotografie z Podkozí. 1. místo: Vojta Stádník - Průvod masopustní 2. + 3. místo: Roman Sýkora - Masopustní masky  a Kateřina Polačková-Husová - Betlém v Podkozí Máme radost, že naše akce mají šťávu,...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode